15-09-2007
Door Ko Colijn

Wat rechtvaardigt een inval in een buitenland dat je niet zint? Dat je eigen veiligheid gevaar loopt? Dat die in de toekomst misschien wel gevaar loopt? Dat een regime jou niets aandoet, maar zijn eigen burgers wel? Moderne dilemma’s in een wereld waarin niet-ingrijpen (Rwanda, Darfur) moreel net zo verwerpelijk is als wel-ingrijpen (Kosovo, Irak).

Vijf jaar geleden werd het woord ‘responsibility’ toegevoegd aan het Groot Woorden­boek van de Veilig­heid, als de nieuwe sleutel tot het oplossen van ‘onmogelijke’ wereldproblemen. Toevallig moeten op dit moment over drie van die kwesties cruciale besluiten worden genomen, en hoewel de verschillen voor het oprapen liggen, hebben zij tenminste met elkaar gemeen dat ze regeringen en publiek tot een verlamming drijven.

Om welke kwesties gaat het? De oorlog in Afghanistan is in een buigen-of-barsten-fase gekomen, en Nederland worstelt met de vraag of we in Uruzgan moeten blijven. De tweede kwestie is...