‘Godzijdank zijn onze vijanden idioten die niet kunnen begrijpen dat de wereld veranderd is,’ was het schampere antwoord van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad aan Angela Merkel. Zij had de nucleaire dreiging van Iran zojuist vergeleken met de opkomst van Hitler in de jaren dertig. Met zijn opmerkingen over ‘Israël van de kaart vegen’ en de ontkenning van de holocaust vond ze dat Ahmadinejad de grens overschreden had. De ferme opstelling van Merkel, de verbijsterende dreiging van Chirac om zijn kernwapen in te zetten tegen staten die Parijs met massavernietigingswapens kunnen bedreigen, het lijkt wel of er eenheid onder de westerse landen is uitgebroken. Bush leek er nog voorzichtig bij. Hoe anders was dat drie jaar geleden, toen Frankrijk en Duitsland mordicus tegen Bush’ aanval op Saddam Hoessein waren. Maar achter de stoere taal gaat machteloosheid schuil. Hoe moet dat deze keer aflopen?

Drie jaar geleden luidde de Iraanse Nationale Verzetsraad, een organisatie...