Burgemeester Aleid Wolfsen heeft het moeilijk met de media – en de media hebben het moeilijk met hem.

Lang geleden dat het burgemeesterschap een fijn baantje was voor beminnelijke heren met weinig eerzucht. Als ik me niet vergis, zijn de ambtsdragers in kwestie nog nooit zo vaak in het nieuws geweest als de afgelopen jaren – en zelden uit vrije wil. Maar Aleid Wolfsen, sinds januari 2008 PvdA-burgemeester van Utrecht, heeft het wel heel moeilijk met de media.

Op papier ziet het zogeheten ‘persbeleid’ van zijn gemeente er allerhartelijkst uit. In de richtlijnen staat dat het uitgaat van ‘kernwaarden’ als ‘helder, integer en eenduidig’. Journalisten heten daar ‘een belangrijke intermediair in de externe communicatie’, die ook op hun beurt belang hebben bij ‘goede en betrouwbare informatie en een open houding van de gemeente’. De praktijk van alledag blijkt weerbarstiger.

In april 2009 openbaarde zich het eerste akkefietje. De burgemeester raakte uit zijn humeur door een...