04-08-2001
door Jeroen Vullings

Op 5 augustus begint de VPRO-serie ‘Zomergasten’ aan zijn veertiende seizoen. Het wordt wel een inteeltprogramma voor mediavolk genoemd. Eraan meedoen levert een culturele ridderorde op. Wie had al die jaren de hoofdrol? De gast, de presentator of, zoals de bedoeling was, de televisie?

Tweeëntwintig augustus 1999. De schrijver Kader Abdolah heft de vinger en voegt presentator Adriaan van Dis toe: ‘Mag ik vragen: laat Freud even liggen.’ Het klinkt als een gebod. Van Dis deinst achteruit.

Veertien juli 1996. Connie Palmen kijkt nog peinzend naar het laatste, tragische beeld van Marilyn Monroe. Presentator Freek de Jonge mompelt: ‘Over auto’s gesproken, Marilyn Monroe had ook een mooie bumper.’ Palmen zwijgt.

Negen juni 1991. Jan Wolkers straalt van geluk. Hij heft het jampotje vol krioelende paddenvisjes omhoog en belooft presentator Peter van Ingen: ‘Als jij over tien jaar dit programma nog eens gaat doen met dezelfde gasten, dan zie je dat die...