Marc van Warmerdam is directeur van het met opheffing bedreigde theatergezelschap Orkater. Ook is hij een van de leidende figuren van het verzet tegen de bezuinigingsplannen. Komend weekeinde loopt hij mee in de Mars der Beschaving.

Komt de cultuursector niet te laat in actie? Het was tot nu nogal tam, zo lijkt het.

‘Dat vind ik een rare opmerking. Wethouders, kunstenaars, economen, theaterdirecteuren, we hebben allemaal brieven geschreven, beschaafde actie gevoerd. Maar niets helpt. En als je van Rutte ook nog nare en onware opmerkingen naar je hoofd krijgt als ‘de sector staat met zijn rug naar het publiek toe’ en ‘ze staan alleen maar met hun hand op bij de subsidiegever’ is dat pure agressie. Een trap in je rug.’

Waarom de Mars der Beschaving. Zijn mensen die niet gaan demonstreren niet beschaafd?

‘Het is misschien geen slim gekozen naam. Burgers die niet gevoelig zijn voor wat er in de cultuursector gaat verdwijnen zullen vast hun schouders ophalen of...