In landen die gevoelig zijn voor El Niño woedt ongeveer twee keer zo vaak oorlog als in landen waar die geheimzinnige warme oceaangolf ver weg is. Dat is het nieuws waarmee het tijdschrift Nature nu de kranten haalt. El Niño is de warme stroom die op gezette tijden voor de Peruaanse Pacifickust opwelt. ‘Het klinkt misschien onlogisch om conflicten aan globale – in plaats van lokale – temperatuursvariaties te koppelen, maar de economische en sociale factoren die burgerconflicten uitlokken, kunnen veroorzaakt zijn door klimaatvariaties in andere landen,’ schrijft onderzoeksleider Solomon Hsiang.

Van een causaal verband mag nog niet worden gesproken, maar dat die twee samengaan is vanaf nu dus een stevig wetenschappelijk feit. Daar kijken wij van op, om Bart Chabot te citeren. Het lijkt niet zo’n gedurfde veronderstelling dat droogvallende rivieren tot ruzie tussen landen leiden om de laatste druppels. Het is maar een voorbeeld uit vele: van de honderddrieënnegentig landen op...