Interview / Chris en Haye van der Heijden

We waren onze naspeuringen begonnen uit belangstelling voor de Van der Heijden-dynastie, omdat twee leden, schrijver-historicus Chris en diens broer, comedy- en toneel-auteur Haye, nogal stevig aan de weg timmerden. De geschiedschrijver was gepromoveerd op een studie over onze verwerking van de oorlog, waarbij bewondering en afkeuring (om niet te zeggen: afkeer) onder vakgenoten elkaar zo ongeveer in evenwicht hielden.

De veroorzaker van lichtvoetige tv-lachsuccessen als Kinderen geen bezwaar en In de Vlaamsche Pot had een opmerkelijke bijdrage naar de opiniepagina van de Volkskrant gestuurd, waarin hij zich bekende tot PVV-stemmer en voorstander van de doodstraf. En om de reacties uit de geschokte goegemeente vóór te zijn had hij maar geen geheim gemaakt van zijn ‘NSB-genen’.

Zo er verder iets gemeenschappelijks uit deze zo verschillende recente optredens te destilleren viel, waren dat de woorden oorlog en opspraak. Daardoor...