Goed idee om ingewikkelde operaties als de reorganisatie van de rijksdienst en de decentralisatie door iemand te laten coördineren. Jammer dat het meteen leidt tot landjepik spelen.

De ene hand van de overheid weet niet wat de andere doet, wordt vaak gezegd.

Om dat euvel te verhelpen kreeg het nieuwe kabinet twee bewindslieden die ervoor moeten zorgen dat het rijk, de provincies en gemeenten niet meer langs elkaar heenwerken. VVD’er Stef Blok stelt zich als minister voor de Rijksdienst ten doel dat de overheid kleiner en efficiënter wordt. Een paar deuren verderop zit PvdA’er Ronald Plasterk de bestuurlijke drukte terug te dringen. Hij coördineert de overheveling van de AWBZ, de jeugdzorg, de sociale werkplaatsen en de Wajong naar de gemeenten.

Het gevaar van zulke coördinerende bewindspersonen is dat ze meteen in conflict komen met hun collega’s op de vakdepartementen. Het overkwam Roger van Boxtel toen hij het Grote Steden- en Integratiebeleid moest coördineren,...