Den Haag

Het was een zwarte dag voor de VVD, 29 april 1989. Terwijl de rest van Nederland zich voorbereidde op Koninginnedag, kwam aan het Binnenhof de liberale Kamerfractie in oorlogsstemming bijeen. Vlak daarvoor had VVD-minister Ed Nijpels vol bravoure zijn Nationaal Milieubeleidsplan gepresenteerd. Met groene plannen als het ‘aftoppen’ van het reiskostenforfait, de fiscale aftrekpost die forensen kregen om vanuit slaapsteden als Zoetermeer en Purmerend hun werkplek te bereiken. De Telegraaf verklaarde het kabinet meteen de oorlog. Tijdens een spreekbeurt in Rhenen kraakte oud-partijleider Hans Wiegel het plan ‘de hardwerkende burger met zijn kleine autootje het gelag te laten betalen’. De VVD-fractie raakte in paniek. Die bewuste zaterdag werd besloten dat aftopping van het reiskostenforfait ‘onaanvaardbaar’ was. Even later viel het kabinet. Veel profijt leverde dat de VVD niet op. De liberalen verloren de vervroegde verkiezingen. Premier Lubbers regeerde door met de PvdA....