Als we dan toch gaan korten op de pensioenen, dan moet dat wel naar draagkracht gebeuren. Mag dat dan? Jazeker, dat mag!

Ze gaan de pensioenen korten. Veel pensioenfondsen zullen wel weer móéten. Na de laatste renteverlaging van de Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente waarschijnlijk voor langere tijd rond het nulpunt deinen. Op de beurs halen de pensioenfondsen onvoldoende rendement. Tel daarbij op de vergrijzing, de stijgende levensverwachting, de verliezen van de crisisjaren, de decennia struisvogelpolitiek en u kunt het zelf ook uitrekenen: de honderden miljarden euro’s die de pensioenfondsen in kas hebben, zijn onvoldoende rendabel om in de toekomst eenieder die daar recht op heeft van het toegezegde pensioen te voorzien. Afstempelen is voor veel fondsen onvermijdelijk. Komend jaar zullen daarom honderdduizenden gepensioneerden weer zo’n nare brief krijgen waarin staat dat hun pensioenuitkering omlaag gaat. Een kortingsbesluit.

Het korten van pensioenrechten of...