Economie

Welke risico’s bedreigen onze economie? Vroeger ging het om begrijpelijke zaken als een tekort op de handelsbalans. Tegenwoordig gaat het om derivaten, garantiestellingen en complexe hypotheekproducten. Het gaat om de plain vanilla swaps van woningcorporatie Vestia, de dreigende afwaardering van vastgoedportefeuilles of de vraag hoe Nederland kan voldoen aan Brusselse begrotingseisen.

Bent u daar nog? Toch zijn dit de risico’s waar het om draait. Belangrijke risico’s, want ze hebben in potentie grote consequenties. Dat veel mensen toch afhaken, komt doordat de economische risico’s de afgelopen jaren een ‘conceptuele hemelvaart’ hebben gemaakt. Ze zijn opgestegen naar een niveau van abstractie en technische complexiteit waarop ze nauwelijks nog te bevatten zijn. Sinds de kredietcrisis lijkt elk risico een ‘systeemrisico’. De verwevenheid van banken, bedrijven, pensioenfondsen en overheden is zo groot dat als er bij de een iets mis gaat, de anderen er door worden geraakt. De...