In de uitgelekte vooruitzichten voor de economische ontwikkeling voor volgend jaar, valt de groei van de werkloosheid mee. Fijn. Maar de Haagse getallenmeesters vergeten de zelfstandigen. De conclusie eerst: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moet als de raphazen een statistiek opstellen van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), en het Centraal Planbureau (CPB) moet de zzp’ers een vaste plek geven in zijn analyses.

De aanleiding. Het kabinet is begonnen met het afronden van de Miljoenennota en doet dat altijd op basis van wat de ‘Koninginne-MEV’ wordt genoemd. Dat is een vroege versie van de Macro-Economische Verkenningen die het Centraal Planbureau op Prinsjesdag publiceert, waarin de economische vooruitzichten voor dit en komend jaar worden opgeschreven. De belangrijkste getallen lekken altijd uit, en dit jaar was de boodschap: in 2010 herstelt de economie zich van de zware krimp in 2009. De nulgroei waarmee dat gepaard gaat, is beter dan eerst...