22-08-2009
Door Ko Colijn

Wat is ‘onveilig’? Onze regering rekt het begrip wel erg met de natte vinger op. Bewaar je gezond verstand, trek een grens tussen publiek risico en privésores!

Vroeger was onveiligheid: oorlog tussen staten, bommen en granaten. Georgiërs en Russen vinden dat misschien nog steeds, maar het begrip onveiligheid is onzalig uitgedijd. Wie nachtmerrielijstjes aan burgers vraagt, krijgt eerst straatroof, brand, onweer, griep, pensioenbreuk, dijkdoorbraak, uitsterven van de gehakkelde aurelia of faillissement opgesomd. Oorlog en terrorisme liggen niet om de hoek, dus bungelen er een beetje bij.

Onze regering heeft vorig jaar ook een lijstje gemaakt. Daar is het begrip ‘onveiligheid’ verder verwaterd tot ‘risico’. ‘Ons land kan op talloze manieren worden bedreigd,’ waarschuwt het ministerie van BZK in zijn Bevindingenrapportage Nationale Risicobeoordeling. Dat is natuurlijk de dooddoener van het jaar. Alles is riskant – ‘risicovol’ heet dat tegenwoordig –...