Brieven van Couperus

In hun oorspronkelijke vorm zijn de reisbrieven uit Algerije en Tunesië van Louis Couperus tegenwoordig moeilijk te verteren. Wie eraan begint uit liefde voor het genre reisverslag of nieuwsgierigheid naar beschrijvingen van de Maghreb, vindt gemakkelijk iets diepgaanders. Wie ze leest om álles van Couperus te hebben gelezen, snakt al snel weer naar diens grote romans.

Historica José Buschman herneemt de twintig brieven op een riskante manier: de navertelling. Maar dat pakt goed uit. Ook wie niet weet dat Buschman een Couperus-kenner bij uitstek is, zou aan haar tekst snel genoeg aflezen dat zij te vertrouwen is. Je krijgt niet de neiging om deel 43 van Couperus’ verzameld werk erbij te pakken om te controleren of Buschmans navertelling correct is. Integendeel, je bent dankbaar dat zij de essentie weergeeft van wat Couperus optekende – hoe oneerbiedig dat ook is tegenover de grote meester. Hoe dat komt, die indruk van een betrouwbare schrijver die de...