Doen en laten

Omdat het in de sappelende gedrukte-mediamarkt zo ongeveer het enige tijdschrift is dat nog in de lift zit, kocht ik deze week de Linda., benieuwd naar waar dit succes vandaan komt. En ik moet zeggen: helemaal geen slecht blad, boven op de tijdgeest. Het thema was ‘cadeautjes’, te verwachten in december, maar het ging ook voor een groot deel over armoede en wat dat met een mens deed, vooral met vrouwen en kinderen. Dit alles precies in de week dat het nieuws even gedomineerd werd door stijgende armoedecijfers van het CBS en het SCP en berichten over een verhoogd zelfmoordrisico onder arbeidsongeschikten en uitkeringsgerechtigden. Vrouwenbladen en glossy’s houden zich doorgaans verre van onprettige, maatschappelijke thematiek en het siert de Linda. om niet terug te deinzen voor deprimerende actualiteit.

Wel wordt het onderwerp, zoals het vrouwenbladen betaamt, sterk gepersonaliseerd, wat betekent dat de lezer een hele zwik interviews met door armoede getroffenen...