De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz, wil er de vaart inhouden: snelwegen moeten breder, bouwen moet sneller, procedures moeten korter, regels moeten zoveel mogelijk verdwijnen. In haar visie op de ruimtelijke ordening speelt de overheid nog maar een bescheiden rol. Iedereen moeten vrijer zijn te bouwen en te slopen naar eigen voorkeur. De verslaggevers van de Volkskrant vroegen haar of Nederland daarin soms meer op het verrommelde België moet gaan lijken. De minister vond dat ‘een typisch Nederlandse opmerking’. En: ‘Vinden we al die uniforme rijtjes die we met elkaar hebben gemaakt nou echt mooier dan wat daar plaatsvindt? Dus nee: ik heb niks tegen België.’ Wij ook niet, vandaar dat wij graag dit schitterende staaltje van ongeordend ruimtebeslag uit de Kempen presenteren als lichtend voorbeeld. Met 130 kilometer per uur zie je er bovendien niets van.