Beschouwing / Japanse ‘dochter van Warhol’ in Groningen

Verbijstering, irritatie en hartstocht zijn de bouwstenen van kunstbegrip, bleek uit de recentelijk uitgezonden BBC-serie Grumpy Guide to Art. Hierin mochten bekende Britten, onder wie schrijfster Germaine Greer en komiek Vic Reeves, over hun ervaringen met hedendaagse kunst vertellen. Een van de grootste bronnen van ergernis betrof de reeksen titelbordjes in het museum met daarop de titel ‘Zonder titel’.

‘In godsnaam, geef ons een titel!’ riep een van de geïnterviewden vertwijfeld uit. ‘Maak een einde aan het bespottelijke idee dat kunst zo verheven en efemeer is dat ze geen titels behoeft.’ Waarna een vermakelijke tirade volgde over tentoonstellingmakers die met hun ‘volledig onbegrijpelijke en mystieke nonsenstheorieën’ de kunstliefhebber het leven zuur maken.

De BBC-serie, die ook de wereld van design, architectuur en mode op de korrel nam, legde weer eens bloot hoe moeizaam de (hedendaagse) kunst...