Doen en laten

Als Europa binnen afzienbare termijn ten onder gaat, ligt dat on­­getwijfeld aan de onhoudbaarheid van de euro als munteenheid, maar ongenoegen over de regelgeving vanuit het Europees Parlement moet ook niet worden onderschat. Hoe gedetailleerder de afgekondigde regels, hoe meer weerstand tegen het instituut Europa zelf. Neem het verbod op het afbeelden van vrolijke baby’s op blikken melkpoeder. Dat die in West-Euro­pese landen waaronder Nederland allang ontbreken, doet niet ter zake. Het is de stompzinnige argumentatie op grond waarvan deze wet tot stand kwam, die irritatie wekt.

De redenering komt erop neer dat plaatjes van lieftallige baby’s het product babyvoeding idealiseren, waardoor moeders die gedachteloos in de supermarkt rondlopen er on­­bewust toe worden aangezet om van borstvoeding over te stappen op een surrogaat. Want iedere jonge moeder wil natuurlijk wel zo’n blakend kind hebben. Door deze verleiding weg te houden bij zogende moeders krijgt...