19-09-2007
Grijs

Ik viel in slaap. Duizend jaar later werd ik wakker in Vrouwelant. Om mijn bed stonden drie dames. Een was duidelijk de baas. Ik dacht: ik lig in een ziekenhuis, ik kom uit een coma, deze verpleegsters gaan mij gezellig behandelen. Maar het bleek een gevangenis.

‘Nationaliteit?’ vroeg de bazin.
‘Ja,’ zei ik. Ze gaf me een pets en zei:
‘Welke nationaliteit?
‘Nederland. Ik ben Nederlander.’
‘Nedulant? Dan moet u al minstens vijf eeuwen buiten Westen zijn geweest. U bent een simulant, een leugenaar, een illegaal, kortom: u bent een man.’ Ik kon het niet ontkennen.
‘Dan wordt u het land uit gezet.’
‘Waarheen?’
‘Naar dat primitieve mannenlandje in Afrika of Azië waar u vandaan kwam. Maar eerst moeten wij u even iets onttrekken.’

Ze trok mijn broek naar beneden. De twee andere vrouwen hielden mij stevig vast. De bazin zette een trekapparaatje op mijn penis en ik spoot een buisje vol met wit zaad, waarop zij noteerde ‘aut-Nedulans’. Ik zei:...