Non-fictie / Nadenken over schaduwen

Het is altijd leuk om aan kinderen te vragen wat een schaduw is. De antwoorden zijn vaak doordacht en fout tegelijk. ‘De schaduw is van de nacht gemaakt.’ ‘Een schaduw is donker omdat er botten inzitten.’ Of: ‘Je kunt de schaduw van iemand afpakken door er met een paraplu op te prikken.’

De bovenstaande antwoorden zijn van kinderen tussen de vijf en tien jaar oud, in de jaren zestig opgeschreven door de psycholoog Jean Piaget. Uit de manier waarop kinderen naar schaduwen kijken, probeerde Piaget inzicht te krijgen in de manier waarop mensen kennis verwerven. Schaduwen zijn mooi studiemateriaal, omdat kinderen de neiging hebben ze te zien als ‘dingen’, maar ook snel in de gaten krijgen dat ze zich anders gedragen dan ‘gewone dingen’. Schaduwen lopen over het plafond, verdwijnen in het niets of bewegen onwaarschijnlijk snel.

Pas als kinderen een jaar of negen zijn, krijgen ze een aardig idee van wat een schaduw eigenlijk is. Dat je er licht voor...