Nederlandse wetenschappers moeten hun onderzoeksgegevens prijsgeven. Loont dat?

De code van het leven ontsluierd

In april 2003, vijftig jaar nadat Watson en Crick de dubbele helix-structuur van ons DNA hadden ontdekt, bejubelden Nature en Science de voltooiing van het Human Genome Project (HGP). Grote projecten zijn doorgaans gedoemd de deadline te missen. Maar in dit geval kon de vlag twee jaar eerder dan gepland worden gehesen. Dat was deels te danken aan de felle race tussen het publiek gefinancierde HGP en Craig Venter, die met zijn bedrijf Celera Genomics de internationale wetenschappelijke gemeenschap de loef probeerde af te steken. Maar Francis Collins, de leider van het HGP, ziet het snelle succes vooral als de vrucht van ‘de radicale ethiek van het onmiddellijk beschikbaar maken van data’. Die gaf ‘de beste breinen op de planeet de kans stante pede aan de slag te gaan met het analyseren van de gegevens’. De berg genetische informatie die sindsdien is verzameld, is vrij...