Een deal met Poetin: is dat Chamberlain, 1938, of meer de Berlijnse Muur, 1961?

Het is hachelijk om op zondag te voorspellen hoe de Oekraïne-crisis zal aflopen, als er pas op woensdag verder zal worden gepraat. Maar als er over ‘totale oorlog’ wordt gesproken, moet je wel.

Wat weten we nu?

Illustratie: Bas van der Schot
Illustratie: Bas van der Schot

– Er zal verder worden gepraat. Daaruit valt op te maken dat de deur naar een akkoord nog niet dicht is. De diplomatieke usance is dat totaal uitzichtloze onderhandelingen ‘voor onbepaalde tijd worden uitgesteld’ en dat is niet gebeurd. De gesprekken van Merkel-Hollande met Poetin werden ‘constructief’ genoemd, een diplomatiek eufemisme voor beleefde onenigheid.

– We weten dat de onderhandelingen weer in Minsk zullen plaatsvinden. Daaruit valt op te maken dat het stramien van Minsk-1 (het septemberakkoord dat het geen dag uithield) een herkansing krijgt. Minsk-2 zal dus weer gaan over terugtrekking van zware wapens, vrijlating van gevangenen,...