Heel handig is BP-baas Tony Hayward niet in zijn pogingen de olieramp te relativeren. ‘De Golf van Mexico is een erg grote oceaan,’ legde hij uit. In dat licht was de hoeveelheid olie die weglekte na het ontploffen van de Deepwater Horizon maar klein bier. Ook waagde Hayward zich aan de voorspelling dat de gevolgen voor het milieu zeer, zeer bescheiden zouden zijn. ‘De olie ligt aan het oppervlak,’ meende de CEO. Want olie is lichter dan water en komt daarom bovendrijven. Helaas, wetenschappers lieten afgelopen dinsdag weten dat dat niet waar is. Eerste proefmonsters uit de diepe zee laten zien dat de giftige bestanddelen van de olie niet netjes naar boven komen om daar te verdampen, maar zich diep onder water verspreiden in pluimen die wel tachtig kilometer ver komen. Daar vormen ze een ernstige bedreiging voor het zeeleven. Wie van dit plaatje, dat de olievlek projecteert op de kaart van Nederland, al wegzinkt in een lichte depressie, moet maar even niet denken aan alle ellende...