Roman / A.F.Th. van der Heijden

De helleveeg is thuiskomen in het werk van A.F.Th. van der Heijden. In deze, voor zijn doen korte roman verhaalt hij de geschiedenis van ‘Tient­je Poets’, de tante van zijn alter ego Albert Egberts. Een smetvrezige sadiste, wapperend met een helgele stofdoek, toegerust met een messcherpe tong en het beulsgeduld om wraak te nemen voor wat haar in haar jeugd is aangedaan. Albert weet in een Festen-achtige familiesetting het gruwelijke geheim van zijn tante Tiny uiteindelijk te ontrafelen.

Strikt genomen is bovenstaande bewering over het thuiskomen te ruimmazig, want Van der Heijdens oeuvre bestaat eigenlijk uit drie zelfstandig te lezen componenten: de semi-autobiografische romancyclus ‘De tandeloze tijd’ (De helleveeg is deel 5); vervolgens de ‘bijproducten’: een reeks requiems, een korte filosofische roman als Het leven uit een dag, verspreide autobiografica; ten slotte een twééde roman fleuve, de puur fictionele, moderne mythe ‘Homo...