Moderne museumgeschiedenis

In het allesbehalve bescheiden aanbod aan kunstboeken zijn publicaties over tentoonstellingen en tentoonstellingsmakers een wat ondergeschoven kindje. Kunstboeken gaan in de regel over kunstwerken of over kunstenaars; over de presentatie schrijft men zelden.

De Zwitserse stercurator Hans Ulrich Obrist brengt daar verandering in. In zijn onlangs verschenen A Brief History of Curating bundelt hij een tiental gesprekken met pioniers uit het museumvak. Aanwezig is bijvoorbeeld wijlen Harald Szeemann, de mammoettentoonstellingbouwer van de Kunsthalle in Bern; Pontus Hultén, die met zijn Moderna Museet Stockholm als kunststad op de kaart zette, en Walter Hopps, grondlegger van de tentoonstelling op locatie en voorloper van de nomadische curator.

Zwaartepunt van Obrists conversaties ligt bij de jaren zestig, een periode waarin het museum een ingrijpende metamorfose onderging. Sommige curatoren ontdekten de potentie van de tentoonstelling als sociologisch en...