Uit het leven

Silvia de Groot, op 26 mei op 90-jarige leeftijd in Amsterdam overleden, trok jarenlang als cultureel antropoloog door de binnenlanden van Suriname om de geschiedenis, mythe en werkelijkheid vast te leggen van de marrons of bosnegers, de nazaten van de slaven die de plantages waren ontvlucht. Zij luisterde naar de verhalen, bestudeerde de archieven en had oog voor de magische krachten van de natuur. Met volle overgave pleitte zij voor afschaffing van het verbod op afgoderij in het koloniale Strafboek voor Strafrecht.

Voor niets en niemand was zij bang, wantrouwen zette zij om in levenslange vriendschappen en als zij weer eens in een afgelegen dorp werd gesignaleerd, dachten kinderen dat zij een filmster was. Zij was altijd smetteloos en onberispelijk gekleed in jurk of rok, had iets afstandelijk deftigs en majestueus, maar smokkelde wel tijdens de burgeroorlog buitenboordmotoren voor de korjaals naar Drietabbetje. Zij zorgde voor studiebeurzen en bleef, gedreven door...