Vergeten grootheid

Op de binnenflap van Hitte van het bloed staat een foto van de schrijfster, met het onderschrift ‘Irène Némirovsky (Kiev, 1903 – Auschwitz 1942)’. Men zou willen dat de paus zijn nieuw binnengehaalde Engelse bisschop die de Holocaust ontkent opdraagt om die foto, mét onderschrift, boven zijn bed te hangen. Hitte van het bloed is het vijfde boek van Irène Némirovsky dat De Geus uitgeeft. Terecht, want Némirovsky is een auteur van topklasse. Wie een goed boek wil lezen, kan beter iets van haar ter hand nemen dan wanstaltige dikke bestsellers als die van Carlos Ruiz Zafón. Némirovsky’s ouders verlieten de Oekraïne en vestigden zich uiteindelijk in Frankrijk. Het meisje begon te schrijven, in het Frans. Verhalen en romans. Ze behaalde groot succes met David Golder, een roman over een financier die zich een fortuin verwerft in een zorgelijk en eigenlijk ellendig leven. Haar vader stond hiervoor model. Moeder, een monster van egoïsme en poenigheid,...