Maasvlakte bij nacht

Overdag is de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte onderwerp van nationale trots. Glunderend sommen verantwoordelijken hun feiten op: Nederland is tweeduizend hectare gegroeid, de kustlijn ligt drieënhalve kilometer verder in zee, de Rotterdamse haven is twintig procent groter dan voorheen. Mensenhanden hebben land gemaakt. De vergelijking met de Afsluitdijk en de Deltawerken is nooit ver weg. Op 11 juli van dit jaar werd er een mijlpaal gevierd: de sluiting van de zeewering. Koningin Beatrix gaf het startsein. Ze drukte op een rode knop, er klonk spannende muziek en daarna spoten drie schepen een mengsel van zand en water in de zee om het (grootste deel van het) laatste gat tussen twee zeeweringen op te vullen. Het werd live uitgezonden door de NOS, gepresenteerd en becommentarieerd door een enthousiaste Rik van de Westelaken: ‘Land gewonnen uit zee naar de beste Nederlandse waterbouwtraditie.’ En: ‘Best wel een historisch momentje, eigenlijk.’...