Wereldfoto

Aan de triomfantelijke glimlach van de nieuwbakken bisschop William Murdoch (links op de foto) is te zien dat hij iets slims of vileins heeft gedaan. Samen met collega Will Atwood heeft hij zich zojuist tot bisschop laten inzegenen door de Anglicaanse aartsbisschop van Kenia. De beide Amerikanen hebben trouw gezworen aan de Anglicaanse Kerk in Kenia omdat die veel conservatiever is dan hun eigen Kerk in de VS. Murdoch en Atwood zijn geen uitzonderingen. Steeds meer conservatieve Amerikaanse bisschoppen zoeken steun bij Afrikaanse collega’s die de harde lijn tegen homoseksualiteit preken. Murdoch en Atwood gaan leiding geven aan dertig congregaties in de VS die zich onder jurisdictie van de Anglicaanse Kerk van Kenia hebben geplaatst. De scheuring in de Amerikaanse kerkgemeenschap (2,4 miljoen leden) ontstond vier jaar geleden na de benoeming van de eerste homoseksuele bisschop.

‘Dit is missiewerk dat voortkomt uit vier jaar frustraties,’ zegt Murdoch.

De spiritueel...