Fraudeurs waren het. Rovers van premiegeld. En ze moesten boeten. De boeven in kwestie waren mensen die met behoud van een deel van hun uitkering een eigen zaakje begonnen, en aan de Belastingdienst een ander aantal gewerkte uren opgaven dan aan uitkeringsinstantie UWV. Het boeten liep uiteen van geldboetes tot strafrechtelijke vervolging.

De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, deed onderzoek naar deze gang van zaken en concludeerde vorige week in zijn rapport ZZP’ers met een valse start: disproportionele actie van het UWV, vooral omdat de organisatie zelf onduidelijk had voorgelicht. Het is nu aan minister Donner van Sociale Zaken om een oordeel te vellen.

Wat is er aan de hand? In plaats van een baan zoeken, kunnen mensen met een uitkering natuurlijk ook een eigen zaak beginnen. Die goede gedachte had zich rond de eeuwwisseling meester gemaakt van politiek en maatschappij. Tot medio 2006, schrijft Brenninkmeijer, gold hiervoor strikte regelgeving. Een...