Beschouwing / ‘De overgave’ van Arthur Japin

‘Granny’ heet Japins oudje: Granny Par­ker. Zijn nieuwe roman De overgave speelt in het Texas van midden negentiende eeuw. De enige keer dat hoofdpersoon Granny haar leeftijd prijsgeeft, is ze begin vijftig. Gezien haar levensfeiten had ze evengoed tachtig kunnen zijn. Met haar hele familie vestigde ze zich na een jarenlange trektocht in Texas, midden in het gebied van de Comanches, een gewelddadige en vechtlustige indianenstam, die we ons nog scherp kunnen herinneren uit het jongensproza van Karl May. Had Granny over Old Shatterhands perikelen met dat Co­man­che-tuig gelezen, dan was ze beter voorbereid geweest op de gruwel die haar zou treffen.

De Parkers zijn de eerste kolonistenfamilie die overvallen wordt door de Coman­ches. Na het bloedvergieten en het martelen heeft Granny tien naasten te betreuren: vijf doden en vijf ontvoerden. ‘Mijn kleinkinderen Cynthia Ann, kleine John en Rachel met haar baby, evenals mijn eigen...