Nieuws!

Persbericht: ‘Kabinet investeert in slimme ICT-toepassingen.’ Het gaat verder: ‘De ministerraad heeft er (…) mee ingestemd circa eenendertig miljoen euro te investeren in een aantal ICT-projecten die onder meer bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening van de overheid, slimmer gebruik van ICT voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en kostenbesparingen.’

Dat is buitengewoon goed nieuws. Ze investeren dus in slimme ICT-projecten en gaan zo de dienstverlening verbeteren, maatschappelijke vraagstukken oplossen en geld besparen. Wie kan daar nu tegen zijn? Niemand natuurlijk, maar je kunt altijd nóg ambitieuzer zijn. D66 bijvoorbeeld pleit in zijn verkiezingsprogramma voor ‘slimme energiesystemen’, ‘slimmere netwerken’, ‘slimme energiemeters’, ‘slimmer werken’, ‘slimmer groen in de stad’, ‘slimme kilometerheffing’ en ‘slimme technologie’ in auto’s. Slim hè?

Wat ze niet uitleggen, de ministerraad noch D66, is wat ‘slim’ in dit verband precies betekent....