interview

Tegen de tijd dat u dit leest is het Maagdenhuis mogelijk al schoongeveegd. Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft misschien een paar toezeggingen gedaan, beloofd dat de kleine talen zoals Hebreeuws en Nieuwgrieks en Scandinavistiek nog twee jaar blijven bestaan om ze vervolgens alsnog op te doeken, een symbolische student opgenomen in hun college en verder nog heel veel beloftes gedaan die als puntje bij paaltje komt weinig gewicht in de schaal leggen. De mensen van Humanities Rally, de Nieuwe Universiteit, de ASVA en alle andere initiatiefnemers studeren over een paar jaar glansrijk af en krijgen goede banen bij gerespecteerde werkgevers. Een enkele keer zullen ze met lichte weemoed terugdenken aan de tijd dat ze in hun slaapzak een blik Schultenbrau opentrokken in de werkkamer van Louise Gunning. Ze denken terug aan de peuken die ze wegschoten over het Spui, hoe ze doofden in een plas als hun protest in de dop.

Maar stelt u zich eens voor...