Dikke overheid?

De Raad van Economische Adviseurs (REA) van de Tweede Kamer presenteerde onlangs een rapport met cijfers over de (vermeende) groei van het aantal ambtena­ren de afgelopen jaren. De brief van minister Remkes van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer, waarin hij aangeeft dat die cijfers niet juist zijn, kwam blijkbaar te laat voor de column van Frank Kalshoven, want hij schrijft: ‘Overheid dikker ondanks dieet’ (VN 03-02-07). De feiten zijn: de rijksoverheid zelf (exclusief de zelfstandige bestuursorganen) is ten tijde van de kabinetten Balkenende met ruim zes procent gekrompen. De REA richt zijn aandacht overigens vooral op de ZBO’s: die zouden met maar liefst dertig procent zijn gegroeid. Met name op dit punt heeft de REA de cijfers verkeerd geïnterpreteerd. Op basis van beschikbare gegevens concludeert het kabinet dat bij de grootste ZBO’s in de jaren 2003-2005 een daling heeft plaatsgevonden met bijna tien procent.

Loek Caubo, woordvoerder ministerie...