Een goed scenario

Gerrard Verhage breekt een lans voor deskundige beoordeling van scenario’s alvorens tot actie over te gaan (VN, 23-06-2007).

Dat zou flops voorkomen. Het lijkt zinnig. Maar inderdaad: ‘Wie kan goed scenario’s lezen?’ Neem Verhages analyse van Dennis P. van Pieter Kuipers.

Een ‘in ambachtelijke zin’ goed geschreven script. Toch deugt het niet, want uiteindelijk krijgt de schlemiel niet de mooie meid, en ‘dat ontneemt te veel drama en emotie aan de film’. Verhage: ‘Wat voor zin heeft het om een schlemiel op te voeren als hij de mooie meid uiteindelijk niet krijgt?’ Wat voor zin heeft het om een schlemiel op te voeren als hij uiteindelijk de mooie meid tóch krijgt?, vraag ik me dan af. Sterker nog: als je de mooie meid krijgt, bén je helemaal geen schlemiel. En wat voor drama en emotie levert dat op: een held, die voor de vorm even schlemielig doet, maar waarvan we allemaal vanaf de eerste minuut weten, dat hij de mooie meid zal krijgen? Geen...