Ex-moslims

In VN 24 (16-06-07) schreef Max van Weezel in zijn column over het comité van ex-moslims: ‘Dan krijg je Yasin Torunoglu van de Jonge Socialisten over je heen. Die vindt dat er zeker één generatie niet over geloofsafval mag worden gesproken “want we moeten de allochtone gemeenschap rust gunnen”.’ Dit is een quote van een NRC-journalist die ik nog nooit gezien of gesproken heb. Mijn standpunt in dit verhaal: het is een onderwerp waarbij we, gelovig en ongelovig, alles op alles moeten zetten om sociale uitsluiting, vernedering, et cetera te voorkomen. De nuance van het verhaal is dat we het debat en de dialoog niet op moeten leggen maar aan moeten gaan en dat we het verstaanbaar moeten maken voor o.a. de eerste generatie moslims en de jongeren die met een identiteitscrisis te kampen hebben. Juist de jongere die het moeilijk vindt om een positie in de maatschappij in te nemen, is de doelgroep waar we het debat mee aan moeten gaan dus daarom moet het debat...