Donororganen

In Vrij Nederland van 26-05-07 beweert Malou van Hintum dat er altijd te weinig donororganen zullen zijn en dat dit paradoxaal genoeg komt door de medische vooruitgang en het succesvolle verkeersveiligheidsbeleid. Deze uitspraak is in tegenspraak met een recent onderzoek waarbij in de periode 2001-2004 het aantal potentiële donoren op 52 intensivecareafdelingen in Nederland werd vergeleken met het aantal donatieprocedures (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2007, 151). In de onderzoeksperiode overleden 5880 patienten op deze afdelingen. Onder de patiënten waren 162 hersendoden die in aanmerking kwamen als zogenaamde heart-beating donor. Van hen werden er uiteindelijk 49 niet getransplanteerd: vijftien waren medisch ongeschikt, doch onder de overige 34 bestond er in 31 gevallen (91%) bezwaar van de nabestaanden (28 keer) of in het donorregister (3 keer). Er waren onder de overledenen ook 721 patiënten met ernstige hersenschade, bij wie het hersendoodprotocol...