Vermoord door Eigen schuld?

Vier journalisten/collega’s hebben vijfentwintig jaar geleden in El Salvador een ernstige beoordelingsfout gemaakt. Tragisch en fataal. Dat was toen al duidelijk. Ze waren immers vermoord omdat ze ondanks de waarschuwingen besloten hadden in El Salvador door te gaan met hun journalistieke werk. Noodlottiger kan een inschattingsfout niet zijn. Zij hebben er met hun leven voor betaald. Daarom vind ik het een enorme journalistieke misser dat het artikel ‘Kroniek van een aangekondigde aanslag’ (VN 17-03-07) met de ex-woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Jan Willem Bertens, alleen maar de sfeer opwekt van ‘eigen schuld, dikke bult’. Dat gaat voorbij aan de echte vraag: wie hebben de vier journalisten vermoord en waarom zijn deze moordenaars niet gestraft? Uw artikel besteedt volstrekt geen aandacht aan die andere enorme beoordelingsfout: Jan Willem Bertens sprak enige weken na de hinderlaag met kolonel Mario Reyes en geloofde hem op zijn...