Zwagerman En Peters

N.a.v. van het stuk van Joost Zwagerman over Arjan Peters’ veronderstelde strapatsen (VN 06-01-2007) heb ik twee vragen:

1. Heeft iemand de recensies van Arjan Peters over Joost Zwagermans werken al eens naast of achter elkaar gelegd, om na te gaan of Zwagerman wel over Peters mag schrijven?

2. Is niet juist de gang van zaken rond zijn eigen subsidieaanvraag bij het Bert Schierbeek Fonds voor Peters een goede reden om daarover te schrijven?

Gerard van de Ven, Amsterdam

Geruchten over Ramadan

Het artikel over Tariq Ramadan (VN 06-01-2007) stelt dat de door mij geraadpleegde adviseurs hebben verklaard dat de verwijten aan het adres van Ra­ma­dan ‘slechts leugens, geruchten of overdrijvingen zijn’. Niemand aan wie ik advies heb gevraagd, heeft het woord ‘leugen’ of zelfs maar ‘overdrijving’ gebruikt. In het gesprek met de auteur heb ik gewezen op het feit dat een aantal hardnekkige geruchten en verwijten niet of onvoldoende gegrond blijken....