Design

Wie ooit wel eens bij het Nederlands Meetinstituut in Delft is geweest, kan daarna bijna niet meer normaal naar een kilo suiker kijken. Of een literpak melk. Ook het geloof in de tijd die je op een klok afleest, is volledig verdwenen. Waarom? Omdat er in het instituut met een oneindige precisie wordt gemeten. Daardoor wordt elke interpretatie van gewicht, tijd en andere abstracte meeteenheden tenietgedaan. Niets blijkt te zijn zoals het is. Zo weten we bijvoorbeeld pas over een paar dagen hoe laat het nu is. Alle tijdmetingen van dit moment worden eerst verzameld door de verschillende instituten in de wereld, vergeleken met elkaar, en uiteindelijk volgt dan de wel of niet gecorrigeerde tijdsdefinitie, een paar dagen te laat! Je kunt eigenlijk pas iets meten als er vooraf onderlinge afspraken zijn gemaakt over wat er gemeten gaat worden. Hoe willekeurig zijn die onderlinge afspraken eigenlijk? We hebben jarenlang met 35-millimeterfilms voor fotografie gewerkt, waar kwam die...