Den Haag, 12:23

Iedereen is heilig, niemand is meer of minder.

Wekelijks bezoekt Jhinnoe (57) zijn vriend Dahoe (71). Ze praten samen veel over God en de zin van het bestaan. Jhinnoe leest meestal Veda’s voor, door God geschonken wijsheden over het universum, de natuur en de juiste levenswijze. Opvoeding is de basis. Dahoe heeft zeven kinderen en twee keer zoveel kleinkinderen. Hij heeft ze allemaal geleerd respect te hebben voor anderen en een goed mens te zijn. Hier op aarde kan je slecht zijn en er toch mee wegkomen als je bijvoorbeeld geld hebt. Maar ‘boven’ wordt het echte oordeel over je geveld. En God kan je niet omkopen. Shankar (6) luistert aandachtig naar de wijsheden; hij is gereïncarneerd, op zijn borst zit een grote verticale streep. Toen hij begon te praten, vertelde hij over hartklachten en een operatie. Wie hij in een vorig leven was, weten ze niet, en het is ook niet belangrijk.

Nee

Fotograaf Ad Nuis reist voor VN door Nederland