Wolter C. Rook (70) is al zijn hele leven een trouwe kerkganger. ‘De toeristen en de jeugd zitten op de terrassen, maar er komt een Dag des Oordeels.’ Iedere zondag zijn er vier diensten in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt aan de Trompstraat. Twee in de ochtend, één om negen en één om elf uur, beide geleid door ds. De Hullo, en twee in de middag, één om half drie en één om half vijf, beide geleid door ds. Van Dijk. Vroeger wilde Wolter nog wel eens vier keer naar de kerk gaan, maar de laatste jaren gaat hij één keer in de ochtend en één keer in de middag. Hij heeft een vaste plaats in de kerk. Hij geniet van de preek maar nog meer van de psalmen en liederen. Hij heeft een psalmboek en een liedboek. Vroeger kende hij ze uit het hoofd, maar nu niet meer, de teksten worden telkens aangepast aan de moderne tijd. Waarom hij gelooft weet hij eigenlijk niet, het is er met de paplepel in gegoten. Bovendien komt de dood dichterbij, hij vreest hem niet, hij heeft de Here...