Deken Harrie Smeets heeft zojuist de kermis ingezegend. Eerst heeft hij op het Plein het gebed uitgesproken: ‘Heer, zegen deze plaats waar mensen werken om hun dagelijks brood te verdienen. Laat voorspoed naar lichaam en geest hun steeds ten deel vallen. Door Christus Onze Heer.’

Tweeënvijftig van de vijfenzestig attracties is hij daarna langsgeweest, samen met de misdienaren. Een droeg het wijwater, een ander de emmer en de kwast. Twee verzorgden de wierook en een het kruis. De Ghanese broertjes Keith en Sebastiaan droegen de flambouwen. Bij Keith was hij al snel uitgewaaid. De broertjes zijn al jaren lid van de St Petrus’ Banden parochie; ook zingen ze in het kerkkoor. Na een rondje door het dorp hebben ze er nu meer dan genoeg van.
De toga gaat aan de kapstok, eerst touwtje trekken en dan in de botsauto’s.
Fotograaf Ad Nuis reist voor VN door Nederland.