Na drie dagen onderhandelen is de Nuclear Suppliers Group (NSG) gezwicht voor Amerikaanse druk en op 6 september akkoord gegaan met een ‘mijlpaalverdrag’.

India – geen lid van het Non Proliferatieverdrag – krijgt ondanks dat, voortaan toch recht op nucleaire technologie. De NSG is een organisatie van 45 landen die ooit juist was opgericht om nucleaire handel met ‘pariastaten’ te voorkomen. De VS willen India een uitzonderingspositie geven om het land strategisch naar zich toe te trekken en omdat het India een ‘proliferation-proof’ land vindt. Het IAEA mag van India een 14-tal door India aangewezen kerninstallaties controleren, maar de militaire installaties (waar India een atoomwapens werkt) blijven buiten beeld.

Voorstanders gaan uit van ‘het glas is halfvol’: India zet tenminste een stap in de richting van het wereldwijde nonproliferatiesysteem en heeft zaterdag toegezegd zich aan een eenzijdig, vrijwillige stop op atoomproeven te houden.

Tegenstanders vinden deze deal een...