Het in London gesloten beginselakkoord tussen de Verenigde Staten en Rusland gaat om verdere reductie van kernwapens, maar onderhandelen zal nog lastig worden. Het gaat om:

– Handhaving, c.q. continuering van het op 5 december 2009 aflopende START-1 verdrag dat in 1991 werd gesloten en sinds 1994 voor de duur van vijftien jaar van kracht werd. START staat voor Strategic Arms Reductions Talks.

– START-1 stond beide partijen toe om maximaal 6000 kernkoppen te hebben, te verdelen over maximaal 1600 ‘dragers’ (raketten, vliegtuigen, onderzeeërs).

– START kent ook allerlei inspectie- en verificatieafspraken. Behalve dat dat noodzakelijk is voor de goede naleving, ‘schept het ook een band’ in de diplomatie.

– Vooral dat laatste is belangrijk want na 5 december resteert er nog wel een ander akkoord (namelijk het SORT-akkoord, dat verdere reducties tot 2012 voorschrijft van tussen de 1700-2200 kernkoppen) maar dat kent deze nuttige controle-omlijsting niet. Bush had niet veel interesse...