11-10-2008
Door Ko Colijn

Een bank kan omvallen. Een grote bank ook, en dan kan het hele systeem omvallen.Kan een staat omvallen? Ja, dat kan. Joegoslavië viel om en de Sovjetunie ook. Met de val van de laatste viel een erg grote staat om, maar het systeem bleef intact. Er zaten schotten in het systeem, dus de breakdown bleef beperkt tot alles ten oosten van Frankfurt aan de Oder. Er zijn genoeg kleinere staten die zijn omgevallen. Ze heten geen omgevallen staten, maar falende staten. Volgens het blad Foreign Policy, dat elk jaar een ‘Failed States Index’ bijhoudt, telt de wereld liefst veertig falende staten. Van de helft is de toestand kritiek en van de volgende twintig ronduit gevaarlijk. In de eerste categorie vallen gebieden als Somalië, Soedan en Zimbabwe. Nummer veertig tot zestig zijn ook niet pluis, zij worden borderlinestaten genoemd. Ergens voorbij de vijftig vinden we de eerste Europese staten, en wel borderliners Moldavië, Wit-Rusland, Bosnië en Georgië.

Je...