Tijdschrift / De Revisor

In de huidige tijd is het onmogelijk iets te schrijven over een literair tijdschrift zonder iets over het fenomeen literaire tijdschriften te zeggen. Over of literaire tijdschriften nog wel ‘bestaansrecht’ hebben. Of we de subsidie die die bladen ontvangen – een minuscuul bedragje, overigens, waar je een JSF nog niet eens de hangar voor uit kan rijden – niet beter kunnen besteden. Een onzinnige vraag natuurlijk: ze bestaan en zolang ze bestaan hebben ze blijkbaar bestaansrecht. Ja, er zijn er de afgelopen jaren veel ten onder gegaan en nee, ze bieden niet allemaal de kwaliteit die ze hun subsidieverstrekker beloofden, maar tot in de verre toekomst zullen schrijvers en dichters – ook al is internet makkelijker en goedkoper en wordt het nog beter gelezen ook – de behoefte houden hun werk in druk te zien zonder meteen een boek te hoeven uitgeven. Dus zullen schrijvers ook tijdschriften blijven maken, nieuwe tijdschriften blijven oprichten, hoe vermoeiend en...