Economie

Waarde welgestelde burger,

Hierbij wil ik, Mark Rutte, namens het voltallige kabinet, een beroep doen op uw sterke schouders. Uw huishouden behoort tot de tien procent meest vermogenden van Nederland. Met nog pakweg 700.000 anderen vormt u een gelukkige elite. U heeft een doorsnee vermogen van een kleine zeven ton per huishouden. Hierom wil ik u om een gunst vragen.

Zoals uw weet is het kabinet voornemens in de begroting van 2014 nog eens zes miljard euro aan bezuinigingen in te boeken. Hoeveel wij daarvan als overheid bezuinigen en hoeveel wij de burger laten betalen, heb ik u onlangs laten weten. De verhouding wordt 70-30. Wij zullen in Den Haag volgend jaar 4,2 miljard minder uitgeven en u zult nog eens 1,8 miljard extra belasting moeten betalen.

De vraag hoe we dit gaan regelen, moet het kabinet uiterlijk op Prinsjesdag hebben beantwoord. Het antwoord is niet eenvoudig.

De plannen uit ons aanvullend akkoord, opgesteld in maart, zijn door het sociaal akkoord slecht...