Micha Wertheim

Sinds de opkomst van Pim Fortuyn is het politieke landschap in Nederland breder geworden. Ook het populisme is toegenomen. Als we de balans opmaken, zien we dat de oude politiek inmiddels is vervangen door de nieuwe politiek. De Fortuynrevolutie was een waterscheiding. Ondanks die politieke aardverschuiving is de kloof tussen burgers en politiek nog niet geslecht. Een groot gedeelte van het electoraat voelt zich in Den Haag niet gehoord. Daar ligt een taak voor politici – en de kroonjuwelen van D66.

De laatste tien jaar hebben politici uit angst voor electorale afstraffingen steeds meer hun oren naar het volk laten hangen, terwijl politici soms juist impopulaire maatregelen moeten durven doorvoeren. Al moet er wel draagvlak zijn. Als dat ontbreekt, moeten ze dat creëren door te luisteren naar hun achterban. Al is die achterban diffuus. De kiezer is op drift.

Pragmatisme is niet genoeg om mensen te inspireren. De SP kaapt veel stemmen bij de PvdA weg. Wat mensen...