10-03-2009

‘We hebben gezien dat er grote gaten in het toezichtsysteem zitten.’ Dat zegt Nout Wellink deze week in Vrij Nederland. De president van De Nederlandsche Bank (DNB), die de laatste maanden veel kritiek te verduren heeft, zegt lessen te hebben getrokken uit de financiële crisis. Zo vindt hij dat hij in de toekomst, als Nederlandse banken grootschalig in het buitenland opereren, beter moet kijken of het toezichtsysteem in dat land wel aan de maat is. ‘Eerlijk gezegd wist ik niet dat het toezicht op de hypotheekmarktsector in Amerika zo slecht was’, geeft Wellink toe in Vrij Nederland.

Hij pleit voor intensiever toezicht op bankcommissarissen in Nederland. ‘Er is een behoorlijk aantal commissarissen die, laat ik het beleefd zeggen, te weinig verstand heeft van de bancaire wereld.’ Wellink zegt al ‘geruime tijd geleden’ bij minister Bos te hebben aangedrongen op invoering van een deskundigheidstoets van commissarissen naast de huidige betrouwbaarheidstoets. Om een drama...